ไทย   |   ENG

ตำแหน่ง [สาขาระยอง]Weder


คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  :  ม.3ขึ้นไป
เพศ  :  ชาย
ประสบการณ์  :  1 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.เชื่อม Support และติดตั้งรางเคเบิ้ลเท เคเบิ้ลเลคเดอร์
2.ขึ้นรูปประกอบชิ้นงานและติดต่ออุปกรณ์ของชิ้นงาน ตามแบบหรือได้รับมอบหมาย
3.เชื่อมงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
4.งานติดตั้งและดูรายละเอียดของชิ้นงานหรืองานติดตั้ง
5.ติดชิ้นงานด้วยเครื่องมีอช่างที่ใช้ในงานเชื่อม

เบอร์โทรติดต่อ

038-012415-7
091-229-9639

สวัสดิการ

ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามข้อตกลง

 
Share on Facebook


  รายละเอียดส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  :: 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  :: 
วัน/ เดือน/ ปี เกิด  ::  วันที่   เดือน   พ.ศ.
เลขที่บัตรประชาชน  :: 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  :: 
เบอร์โทรศัพท์  :: 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  :: 
e-mail  :: 

  การศึกษา

สถาบัน  :: 
สาขา  :: 
ปีการศึกษา  :: 
วุฒิการศึกษา  :: 

  ประสบการณ์ทำงาน (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอก)

ชื่อสถานที่ทำงาน  :: 
ระยะเวลาในงานทำงาน  ::  เดือน  พ.ศ.   ถึง เดือน  พ.ศ.
สถานะการเป็นพนักงาน  ::   
เงินเดือนปัจจุบัน  :: 
หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน  ::