ไทย   |   ENG

Join UsTo those interested in applying for a job We, Thanasap Group Management Company Limited is engaged in the design, engineering and project management of electrical and instruments system for the refinery such as Thai Oil , PTT , IRPC , ESSO , Q8 etc more details can be found at www.tsgm.co.th We are currently accepting applications for engineers with experience in many positions. If you are interested, you can fill out the application form and attach important documents to the email : hrm1@tsgm.co.th , If you have a vocational certificate, electrical engineering will be an advantage. Note : The workplace is in Chonburi and Rayong province. Thank a lot HRM, Email : hrm1@tsgm.co.th

Download the job application here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ


ตำแหน่งงาน 

เพศ 

อัตรา 

ประสบการณ์ 

  [สาขาระยอง] Procurement Officer (จัดซื้อ)

ชาย / หญิง 

1 ปี 

สมัคร

  [สาขาระยอง ]Welder (ช่างเชื่อม)

ชาย 

1 ปี 

สมัคร

  [สาขาระยอง] Technicain (ช่างเทคนิค)

ชาย / หญิง 

10 

0-1 ปี 

สมัคร

  ด่วน[สาขาชลบุรี] Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)

ชาย / หญิง 

0-1 ปี 

สมัคร

  [สาขาชลบุรี] Fire Watch (ผู้เฝ้าระวังไฟ)

ชาย / หญิง 

10 

0 ปี 

สมัคร

  [สาขาระยอง] QA / QC Engineer (วิศวกรตรวจสอบระบบคุณภาพ)

ชาย / หญิง 

0-1 ปี 

สมัคร

  [สาขาระยอง] Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)

ชาย / หญิง 

1 ปี 

สมัคร