ไทย   |   ENG

บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด 
             บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องมือวัดคุม รวมทั้งให้บริการหลังการขาย งานซ่อมบำรุงให้กับกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงแยกก๊าซ, โรงปิโตรเคมี, โรงผลิตกระดาษ, โรงรีดเหล็ก และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ภายใต้ทะเบียนการค้า TSGM . . . อ่านต่อ


ข่าวสาร TSGM

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Customer